Femte generasjon mobilnett (5G) bygges ut og vil bli fundamentet i det digitaliserte samfunnet i årene fremover. Utviklingen av 5G vil gi et mobilnett med høyere hastighet, lavere forsinkelse, økt pålitelighet og større kapasitet enn dagens mobilnett (4G). Nye produkter og tjenester vil kunne tas i bruk i de fleste samfunnsområder, deriblant forsvar, samferdsel, forvaltning, helse, industri, varehandel og finans.

Femte generasjon mobilnett (5G) bygges ut og vil bli fundamentet i det digitaliserte samfunnet i årene fremover.

Som del av 5G-utbyggingen vil tjenestetilbyderne også kunne tilby distribuerte sky-løsninger3 for lagring av store mengder data. Teknologiutviklingen vil rasjonalisere og forbedre tjenester til kundene, men samtidig medføre lengre og mer komplekse verdikjeder med stadig flere involverte aktører.

Den enkeltes, virksomheters og samfunnets avhengighet til ekominfrastrukturen vil øke i takt med innføringen av nye produkter og tjenester, og mengden av informasjon som flyter i ekom-nettene vil øke dramatisk. Denne informasjonen vil ha stor etterretningsverdi. Samtidig vil bortfall eller redusert funksjon i ekom få betydelige konsekvenser. Myndighetene må sikre at vi kan ha tillit til utstyrsleverandører, tjenestetilbydere og andre aktører som kan få tilgang til denne informasjonen eller kontrollerer funksjoner i den nasjonale ekom-infrastrukturen.

Nasjonale ekom-tjenester og -nett er tett knyttet til infrastruktur utenfor Norges grenser, og hendelser i andre land kan derfor påvirke vår digitale infrastruktur. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) anbefaler at eiere av norske mobilnett og landsdekkende transportnett blir pålagt å drifte nettene sine autonomt i Norge. De anbefaler at disse kravene gjelder for situasjoner der det er særlig viktig å sikre nasjonal styringsevne og kommunikasjon. NSM støtter disse anbefalingene. Myndighetene må fortløpende vurdere behov for tiltak relatert til innføring og bruk av 5G spesielt og ekom generelt.