Mye av dagens, og i enda større grad morgendagens teknologileveranser, vil være avhengig av skytjenester. En rekke nye teknologitrender er på vei og vil gi virksomheter muligheter for innovative digitaliseringsløft, det være seg alt fra IoT til kunstig intelligens/maskinlæring. Dette vil skape muligheter for vekst og effektivisering. Her vil bruk av skytjenester være sentralt, inkludert fremveksten av «edge computing»1 i kjølvannet av 5G. Skytjenester vil være vesentlig for realisering av fremtidens teknologi og vil utgjøre sentrale byggeklosser for morgendagens digitaliserte samfunn.

Det vil imidlertid være helt avgjørende at virksomheter vet hva de gjør og forstår konsekvensene ved bruk av skytjenester og en eventuell risiko for bortfall av disse. På et aggregert nivå vil dette ha konsekvenser for samfunnssikkerheten hvor summen av virksomheters «skyavhengighet» vil utgjøre en betydelig del av den samlede risikoen samfunnet vårt må ta innover seg. Skytjenester levert fra og med infrastruktur i Norge vil være en god start.

Arbeidet virksomhetene må gjøre for å styre egen IKT-sikkerhet, må fortsette selv ved økende bruk av skytjenester og tjenesteutsetting. Bruk av NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet er et godt utgangspunkt for å øke sikkerheten ved norske virksomheters bruk av skytjenester.

Skytjenester

Skytjenesteleverandøren utgjør en konsentrasjonsrisiko da de har ansvar for en rekke kunder. En attraktiv og mulig vei inn for en aktør er gjennom administratorgrensesnittet til skytjenesteleverandøren og at aktøren via denne får tilgang til skytjenesten hvor kundenes verdier befinner seg.

Kundenes sikkerhetsarbeid må fortsette selv ved bruk av skytjenester. Skytjenesteleverandøren må også sørge for å ivareta forsvarlig sikkerhet av sine tjenester. 

NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet 2.0 lister en rekke tiltak som er relevante for kunden og skytjenesteleverandøren. 


1 Med edge computing her menes at neste generasjons mobilnett (5G) vil kunne tilby prosessering, lagring og nettverkstjenester lokalt der den ønskes.