Redundans innebærer at man har flere tilgjengelige systemer som utfører samme type oppgave, slik at funksjonen ivaretas i tilfelle et eller flere av de parallelle systemene skulle falle bort. Selv med flere alternativer er det imidlertid ikke gitt at vi har effektiv redundans. De ulike systemene kan være avhengige av en felles ressurs eller funksjon slik at bortfall av denne rammer alle de parallelle systemene. Både virksomheter og myndigheter bør kartlegge verdikjedene de er avhengige av og vurdere hvilke sårbarheter som eksisterer der.

Virksomheter underlagt sikkerhetsloven er pålagt å kartlegge slike avhengigheter. For viktige samfunnsfunksjoner og styringssystemer må det være reserveløsninger. Manuelle rutiner bør være forberedt.