Digitaliseringen påvirker i stor grad individet og samfunnet vårt. Både nasjonalt og i EU er det økt oppmerksomhet rundt regulering og tiltak mot desinformasjon og falske nyheter på sosiale medier. Flere tiltak er iverksatt i Norge for å avdekke falske nyheter, men her har vi alle et ansvar. Fremdeles er det viktig å utvise nettvett og være bevisst i møte med informasjon på nett.

I vårt gjennomdigitaliserte samfunn deler vi bevisst og ubevisst informasjon til enhver tid om våre bevegelser, handlinger, synspunkter og følelser. Dette kan innebære at vi lar aktører med ulike hensikter se oss i kortene – både i form av kommersielle selskaper som selger data om oss i markedsføringsøyemed og fremmede stater som samler informasjon til andre formål.

Informasjonen du deler om deg selv og virksomheten du jobber i eller mobiltelefonen du bærer med deg overalt kan brukes som inngangsportal for en trusselaktør. Vær derfor bevisst på hvilken informasjon du deler, ikke minst gjennom sosiale medier og ulike digitale plattformer. Alle virksomheter bør gi ansatte klare retningslinjer og anbefalinger om hvordan de bør oppføre seg i det digitale rom.