NSM leverte sikkerhetsfaglig råd for et motstandsdyktig Norge til regjeringen 9. mai 2023. Du leser nå en webversjon av sikkerhetsfaglig råd.

Denne avviker noe fra den trykte rapporten. Fotnoter er inkludert i teksten, mens noen figurer, faktabokser og tabeller er utelatt for å bedre lesevennligheten. 

Du kan også lytte til sikkerhetsfaglig råd som podcast. Den er lest inn av Roar Thon. NSMs direktør Sofie Nystrøm leser selv forordet. Podcasten er tilgjengelig på Soundcloud, iTunes og Spotify

Lytt til podcastversjonen av sikkerhetsfaglig råd: