Vi har behov for datasentre i Norge for å sikre det norske samfunnets digitale autonomi. Det offentlige Norge benytter seg i økende grad av IKT-tjenester levert fra datasentre som er lokalisert og driftet utenfor Norge. Flere sektorer og virksomheter ønsker å benytte disse også til samfunnskritiske funksjoner. Sikkerhetsloven avgrenser ikke mot bruk av utenlandske datasentre, men kritikaliteten vil gi føringer.

Dersom datasentre med tjenester hadde vært lokalisert i Norge, hatt norske eiere, og administrert og driftet fra Norge, kunne de i større grad vært benyttet til samfunnskritiske funksjoner og skjermingsverdig informasjon av betydning for nasjonale sikkerhetsinteresser.

NSM mener de funksjonene samfunnet er mest avhengig av bør kunne leveres fra datasentre i Norge, eller funksjonene må kunne re-etableres i tide, for å kunne gi tilstrekkelig ytelse i fred, krise eller krig.

Hvorvidt samfunnskritiske funksjoner kan plasseres utenfor Norge må vurderes mot gjeldene lovverk. En utflytting må også risikovurderes med tanke på en eventuelt reetablering i Norge.