I denne rapporten, om ikke annet nevnes, brukes begrepet datasenter generelt om «alle» typer, størrelser og bruksområder både nasjonalt og internasjonalt. Det er forsøkt avgrenset til selve datasentrene og ikke de tjenester som blir levert fra datasentrene (skytjenester m.m.).

I hovedsak fokuserer denne rapporten på datasentre som leverer tjenester og funksjoner vårt samfunn er avhengig av.[1]

Målgruppen for denne rapporten er departementer og eiere av kritisk digital infrastruktur, sekundært de virksomheter som er avhengige av digitale løsninger levert fra datasentre.


[1] Se rapport «Samfunnets kritiske funksjoner» (KIKS2), DSB (2016)