Ofte kan statssikkerhet og personvern stå som motsetninger, for eksempel i diskusjonen rundt innføringen av tilrettelagt innhenting (TI). Samtidig kan det også være tilfeller hvor sikring av våre personopplysninger er nødvendig for å ivareta stats- og samfunnssikkerheten.

Dette kom godt til syne i NRK sine oppslag i 2020 rundt kjøp av geolokasjonsdata fra en britisk aktør. Ut i fra datapakker bestående av etter sigende anonyme data kunne NRK utlede identiteten til en rekke personer som jobbet ved militære avdelinger med behov for et høyt beskyttelsesnivå. Dette viser at det av og til kan være en sammenheng mellom hvor godt vi som samfunn klarer å beskytte opplysninger om innbyggerne våre, og hvor godt vi kan verne ressurser som har stor betydning for statssikkerheten.