Har du oversikt over hvilke apper på telefonen din som samler inn informasjon om dine bevegelser? Hvor bevisst er du på hva du deler av personlig informasjon i sosiale medier? Har du telefon, nettbrett eller PC gjennom jobben som også kobles til privat nettverk hjemme eller på flyet, toget eller et hotell i utlandet?

I vårt gjennomdigitaliserte samfunn deler vi bevisst og ubevisst informasjon til enhver tid om våre bevegelser, handlinger, synspunkter og følelser. Dette kan innebære at vi lar aktører med ulike hensikter se oss i kortene – både i form av kommersielle selskaper som selger data om oss i markedsføringsøyemed og fremmede stater som samler informasjon til andre formål. Utstrakt bruk av teknologi har således skapt et overvåkingssamfunn som vi ikke forstår omfanget av

Når data om hvor mobilen er, hvem vi ringer til, hva vi surfer på og hva vi kjøper blir koblet sammen, kan det ha sikkerhetsmessige konsekvenser. Informasjonen du deler om deg selv og virksomheten du jobber i, eller mobiltelefonen du bærer med deg overalt, kan brukes som inngangsportal for en trusselaktør. Vær derfor bevisst på hvilken informasjon du deler, ikke minst gjennom sosiale medier og ulike digitale plattformer. Alle virksomheter bør gi de ansatte klare retningslinjer og anbefalinger om hvordan de bør oppføre seg i det digitale rom.