Det finnes flere definisjoner og mange meninger om hva et datasenter er, men de fleste ser ut til å enes om at det er en installasjon hvor de digitale tjenestene produseres, det vil si prosesseres og lagres. Størrelsen på en slik installasjon kan variere fra et rom med et fåtall rack (utstyrsskap) til store haller med hundrevis av utstyrsskap. I disse skapene innplasseres servere, samt nettverks- og lagringsutstyr.

Et datasenters grunninfrastruktur vil være det som på engelsk kalles «facilities». Dette omfatter selve bygningen med sikringsbarrierer, adgangskontroll og hvor strøm og kjøling distribueres til de enkelte hallene. I tillegg inngår bredbånd som ofte termineres i et såkalt «meet-me room» klar for videre intern distribusjon. Nevnte grunninfrastruktur vil normalt være robust konstruert med redundans og nødbaserte («fallback») løsninger.

Noen av de største globale sky-leverandørene tilbyr også tjenesten DCaaS (Data Center as a Service) som muliggjør etablering av virtuelle datasentre, hvor selve produksjonsressursene kan være lokalisert flere fysiske steder. Ved hjelp av SDDC (Software Defined Data Center) kan virksomheten realisere hybride arkitekturer som integrerer tjenester fra flere skyleverandører med eget utstyr på egen lokasjon (on-premises). Bruken av slike løsninger ser vi øker i volum både hos private og offentlige virksomheter, noe som også bidrar til at flere tjenester og infrastruktur blir lokalisert i de samme fysiske datasentrene.

Hensikten med et datasenter er sikker, stabil og kostnadseffektiv skalaproduksjon som i stor grad baserer seg på gjenbruk, det vil si en deler på fellestjenester for å redusere produksjonskostnadene.