Norge bør stimulere den forventede fremveksten av regionale og lokale datasentre som følger av 5G Edge Computing (Multi-access Edge Computing). Dette er datasentre bestående av distribuerte regionale og lokale datasentre. Skytjenester levert fra slike «edge compute» datasentre kan kalles «distribuert skytjeneste». Denne distribuerte skyen kan bidra til at Norge har nødvendig datakraft (lokalt tilgjengelig, redundant og autonom) når krisen rammer og de lange linjene til fjerntliggende datasentre svikter.

Det er mindre viktig om det er det offentlige, telekom-operatører og deres partnere, eller operatører av dagens skytjenester som eier og drifter disse lokale datasentrene. Det viktige er at de er distribuerte utover landet der brukerne er, og ikke fjerntliggende/sentraliserte slik de kan være med dagens datasentre. Et viktig moment er altså ikke privateid fremfor offentlig eid, men trygghet for at virksomhetene og brukerne har tilgang til sine data og programmer under alle omstendigheter.

Et bortfall av datasenter vil skape store utfordringer for mange virksomheter, og vil kunne få store konsekvenser for samfunnets evne til å levere digitale tjenester. Det er derfor viktig at arbeidet med digitalisering av samfunnet inkluderer bevissthet på verdien av sikre og robuste datasentre i Norge.