Den teknologiske utviklingen går i et rivende tempo og gjør at fremtiden inneholder muligheter som vi i dag ikke kan forestille oss. Ny teknologi tas i bruk hver eneste dag, både i det offentlige og det private, og muligheter for effektivisering og tilrettelegging både for samfunnet og den enkelte privatperson er store. Samtidig er digitalisering og automatisering et tveegget sverd. På den ene siden er det en helt nødvendig samfunnsutvikling for å optimalisere ressursbruk og skape konkurransedyktighet og forsvarsevne i et globalt perspektiv. På den andre siden kan utviklingen føre med seg sårbarheter som vi ikke ønsker, dersom vi ikke er bevisste på hvordan vi som privatpersoner, virksomheter og nasjon skal sikre oss mot å havne i situasjoner der vi lar det være opp til andre land eller private multinasjonale selskaper å ha full kontroll over den teknologien som vi har blitt helt avhengig av.