For å sikre verdiene våre godt nok må vi forstå hva trusselaktørene er ute etter og hvordan de kan utnytte sårbarhetene i samfunnet vårt, systemene våre og hos enkeltpersoner. Trusselbildet mot norske myndigheter og offentlige og private virksomheter spenner fra opportunistisk kriminalitet på nett til målrettede forsøk på rekruttering av personer i sentrale posisjoner og nettverksoperasjoner fra statlige eller statstilknyttede aktører. Etterretningstjenesten og PST beskriver i sine åpne vurderinger et trusselbilde i endring. Stadig mer av aktiviteten foregår i det digitale rom, og stater bruker ikke-militære virkemidler som økonomisk maktbruk, desinformasjonskampanjer, overvåkingsaktivitet og nettverksoperasjoner for å oppnå sine mål. Det benyttes et bredt spekter av metoder og virkemidler for å utnytte våre sårbarheter. Når slike virkemidler kombineres, omtales det som sammensatt virkemiddelbruk, og dette kan utgjøre såkalte hybride trusler. Nedenfor beskriver vi noen av metodene trusselaktører bruker for å utnytte ulike sårbarheter. Etterretning, spionasje og