Aktivitetsnivået NCSC har sett hittil i 2020 samsvarer i hovedsak med det som er blitt normalbildet i det digitale rom de siste årene. NCSC ser at flere uønskede digitale hendelser har hatt store konsekvenser for berørte virksomheter, og hvor håndtering har tatt tid og krevd mye ressurser.