§ 16 Forholdet mellom adgangsklarering og sikkerhetsklarering

Den som er sikkerhetsklarert for KONFIDENSIELT eller høyere er også klarert for adgang til skjermingsverdige objekt eller infrastruktur med krav om adgangsklarering.

NSM vil bemerke at det med adgangsklarering også menes utvidet adgangsklarering.

NSM vil presisere at en person med adgangsklarering ikke er klarert for adgang til skjermingsverdig objekt eller infrastruktur hvor det er krav om sikkerhetsklarering.