SL § 1-4 regulerer lovens anvendelse for domstolene.