§ 43 Anvendelse av sikkerhetsloven §§ 3-1, 3-4 og 3-6

Sikkerhetsloven §§ 3 1, 3 4 og 3 6 gjelder ikke i saker om autorisasjon og klarering for domstolene.