§ 8-2 Sikkerhetsklarering

Personer skal sikkerhetsklareres dersom de skal ha tilgang til informasjon gradert KONFIDENSIELT eller høyere etter § 5-3.

 

Det samme gjelder personer som gjennom arbeidet sitt vil kunne få tilgang til slik informasjon. Sikkerhetsklarering skal likevel ikke gjennomføres dersom risikoen for tilgang til slik informasjon kan fjernes gjennom andre og enklere sikkerhetstiltak.

 

Kongen kan gi forskrift om forholdet mellom nasjonale sikkerhetsgrader og sikkerhetsgrader i NATO, andre nasjoner eller internasjonale organisasjoner.

Bestemmelsens annet ledd kan eksempelvis omfatte vakter, rengjøringspersonell og andre som gjennom sitt arbeid er i en posisjon hvor en lett kan skaffe seg tilgang eller på annen måte få utilsiktet tilgang. I henhold til VF § 75 skal den autorisasjonsansvarlige bekrefte at andre tiltak for å redusere risikoen ikke er tilstrekkelig til å fjerne behovet for klarering, hvis begrunnelsen er at det foreligger en risiko for vilkårlig tilgang. Se veiledning til VF § 75 for utfyllende informasjon om dette.

At man klareres for en nasjonal sikkerhetsgrad innebærer ikke at man også er klarert for tilsvarende sikkerhetsgrader fastsatt av internasjonale organisasjoner, eksempelvis NATO. Ved klarering for tilgang til informasjon gradert NATO CONFIDENTIAL, NATO SECRET og COSMIC TOP SECRET, gjelder kravene i sikkerhetsloven med forskrifter når ikke annet følger av NATOs regler for personellsikkerhet.

NSM legger til grunn at dersom behovet for klarering bortfaller før klareringsmyndigheten har fattet en realitetsavgjørelse i saken, vil det ikke lenger være hjemmel for å fatte en avgjørelse etter § 8-4. Klareringsmyndigheten skal derfor avslutte saken uten realitetsavgjørelse.