§ 28 Register over avgjørelser om personklarering

Nasjonal sikkerhetsmyndighet skal ha et register over alle klareringsavgjørelser som skal inneholde informasjon om

a) klareringsstatus

b) vilkår knyttet til klareringen

c) den klarertes tilknytning til andre stater

d) hvilken virksomhet som har bedt om klareringen

e) den klarertes autorisasjonsstatus, når den er tilgjengelig.

 

Opplysninger om klareringsstatus kan utleveres til klareringsmyndigheter og autorisasjonsansvarlige

Registeret omfatter kun opplysningene nevnt i denne bestemmelsen, og ikke personkontrollopplysninger som er innhentet for vurdering av klarering. NSM legger til grunn at registeret også kan omfatte opplysning om at en klarering er nedsatt, nektet, tilbakekalt og suspendert.

Av NSMs sentrale register for klareringsavgjørelser vil det fremgå om det er satt vilkår for klareringsavgjørelsen, men selve vilkåret vil ikke fremgå av registeret. Ved behov for kjennskap til dette må det tas kontakt med den klareringsmyndighet som har satt vilkåret.