§ 30 Bevaring, kassasjon og avlevering av dokumenter i klareringssaker

Nasjonal sikkerhetsmyndighet skal fastsette instruks om bevaring, kassasjon og avlevering av dokumenter i saker om personkontroll og klarering som behandles av klareringsmyndighetene og Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Instruksen skal godkjennes av Riksarkivaren.

Bevarings- og kassasjonsbestemmelser for personellsikkerhetstjenesten, fastsatt av NSM 4. februar 2014, gjelder fram til ny instruks foreligger.