§ 25 Oppnevning av advokater etter sikkerhetsloven § 8-15

Forsvarsdepartementet oppnevner advokater etter sikkerhetsloven § 8-15. Advokatene skal sikkerhetsklareres og autoriseres av Sivil klareringsmyndighet.