§ 69 Autorisasjon av autorisasjonsansvarlig og personell hos leverandøren

Oppdragsgiveren skal autorisere den autorisasjonsansvarlige hos leverandøren og personell hos leverandøren som bare får tilgang til skjermingsverdig informasjon, skjermingsverdige objekter eller skjermingsverdig infrastruktur hos oppdragsgiveren.