§ 3 Hvem som kan be om klarering

Autorisasjonsansvarlig i virksomheter som er underlagt sikkerhetsloven, kan be klareringsmyndigheten om klarering av nødvendige personer.

 

Trenger personer hos en leverandør klarering, ber oppdragsgiveren om det.

Internasjonale organisasjoner som Norge er medlem av kan be om klarering. Ved tvil om hvem som er rette klareringsmyndighet viser NSM til KF § 1 tredje ledd.