§ 7 Adgangsklarering – krav til egenopplysninger

Den som skal adgangsklareres skal på skjema fastsatt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet samtykke til personkontrollen. På skjemaet kan Nasjonal sikkerhetsmyndighet be den som skal klareres, opplyse om de forholdene som fremgår av § 6 første ledd bokstav a, c og e.

 

Fra den som skal gis utvidet adgangsklarering, kan Nasjonal sikkerhetsmyndighet be om opplysninger som følger av § 6 første ledd bokstav a til e og i til k.

NSM har fastsatt eget skjema (personopplysningsblankett) for adgangsklarering.

For klareringsmyndighetens mulighet til å innhente ytterligere opplysninger for å opplyse saken tilstrekkelig, viser NSM til veiledningen til KF § 6.